06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem
06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem

Een relaas over artrose

In de volksmond wordt artrose nog vaak beschreven als slijtage, zowel bij zorgverleners als bij de zorgvrager. Echter is men het langzamerhand met elkaar eens dat artrose een vrij complexe aandoening is, waarbij de (mechanische) belasting een steeds minder belangrijke rol krijgt toegewezen. Slechts de aanduiding (gewrichts)slijtage misstaat
volledig. Het gebruik van deze termen kan leiden tot een onjuiste ziekteperceptie bij patiënten met artrose en staat daarmee de behandeling in de weg.

Zo komt de eerste definitie van slijtage op google van Wikipedia: Het (ongewenst) eroderen van materiaal door een actie van een ander lichaam. Om slijtage te voorkomen kan men voorwerpen bedekken met harde materialen. Dit wordt coaten genoemd. Een andere methode is smering, waarbij er een (meestal vloeibare) laag tussen de lichamen
bestaat.

Bij ‘slijtage’ binnen de gewrichten van het menselijk lichaam spreekt men dus van artrose. Echte slijtage komt niet voor in het menselijk lichaam . Ook is met de zoektermen ‘(gewrichts)slijtage’ en primaire/secundaire artrose’ gezocht in de huidige richtlijnen van diverse beroepsgroepen. Deze zoektermen worden niet gevonden in de richtlijnen van de fysiotherapie, orthopedie, centraal begeleidingsorgaan en de
huisartsen. Veel professionals gebruiken deze terminologie dus ten onjuiste in de spreekkamer.

Wat is artrose dan wel?

‘Artrose is een aandoening van het hele gewricht, waarbij schade aan en verlies van gewrichtskraak-been het meest kenmerkend is. Dit proces gaat vaak langzaam, maar kan ook heel snel verlopen (= progressief verlies van kraakbeen). Daarnaast treden er veranderingen op in de kwaliteit van het bot onder het kraakbeen (sclerose) en ontstaat er uitgroei aan de randen van het bot (osteofyten). Door afbraak van het kraakbeen en prikkeling‘ Artrose is een aandoening van het hele gewricht, waarbij schade aan en verlies van gewrichtskraak-been het meest kenmerkend is. Dit proces gaat vaak langzaam, maar kan ook heel snel verlopen (= progressief verlies van kraakbeen).

Het is dus belangrijk een goede voorlichting te geven over dit klachtenbeeld en het beleid hierin. Ter verbetering van zelfmanagement zal door middel van voorlichting en oefentherapie een positievere houding, een ruimere theoretische en praktische kennis van de aandoening moeten worden bereikt.

Deze tekst kan gezien worden als een pleidooi om de woorden ‘slijtage’ en ‘veroudering’ niet meer in verband te brengen met de aandoening artrose.

Bronnen:
1) Hilberdink, W.K.H.A et al. (2013). Slijtage van een oud paradigma: artrose is meer. Nederlands Tijdschrift voor Rhematologie, 2, 22-25
2) Reuma patiënten vereniging. (18-04-2019). Wat is artrose? Geraadpleegd van: http://check-onderzoek.nl/nl/onderzoek/wat-is-artrose/