06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem
06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem

Hoe werkt dat?: Contractering Fysiotherapie

Hoe weet een therapeut of de zomer ten einde loopt? Normaal gesproken door de blaadjes die van de bomen vallen. Of de kou en wind die meer optreedt. In de praktijk merken we de herfst door de mailings van de zorgverzekeraar. Of wij de contracten weer tekenen voor het volgend jaar, zodat de zorgverzekeraar hun eisen en wensen weer kunnen laten gelden.

Deze blog is om een inzicht te geven in het proces van contracteren. Alvast mijn advies; Raak niet gefrustreerd of bedenk geen goede oplossingen, dat is allemaal al eens geprobeerd.

Wat gebeurd er?

Tegen september komen de eerste verzoeken om vragenlijsten in te vullen over de praktijk; welke specialisaties zijn er, welk patiëntengroepen, of welke ziektes zijn gecertificeerd, zelfs tot hoe laat is de praktijk open. Alles wat je maar wilt weten. Mocht een van deze vragen negatief beantwoord worden, dan wordt daar direct een ander (lees lager) tarief aan gekoppeld. Na de vragenlijst komt er een voorstel contract. Tegenwoordig meerjarig, dus let op waar je ‘ja’ op gaat zeggen.

Sinds 2006 zijn fysiotherapeuten in een ‘vrijere’ markt terechtgekomen. Dat betekend dat ze een tegenvoorstel mogen indienen of een aanpassing van het contract kunnen bewerkstelligen. Je krijgt dan een korte tijd om te reageren op bovengenoemd voorstel. Mocht je dat doen, maak je dan geen illusie; er is weinig mogelijk.

Conclusie; tekenen, of niet tekenen. Dat is de optie. Ook dit jaar hebben wij CZ als grootste zorgverzekeraar in de praktijk. Zelfs al zouden zij eisen dat we in een clownspak naar het werk aan moeten, dan gaan we dat gewoon doen. Dus tekenen we dat contract. Gelukkig geldt dat niet voor alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars met een kleine patiëntenpopulatie in onze praktijk, kunnen eisen en wensen wat ze willen, maar daar sluiten wij geen contract mee af.

Positieve vordering

Gelukkig is er ook goed nieuws; Door politieke druk uit den Haag en vanuit onze vakgroep KNGF zijn er postieve ontwikkelingen. Er is zelfs een onderzoek opgestart om te bekijken wat een redelijk tarief is. Ook zijn er kleine zorgverzekeraars zoals DSW en ASR die meer oog hebben voor de drukte van fysio’s. Van hun hoeven al die patiëntenenquêtes, behandelindexen en extra administratie niet. Daar zouden andere zorgverzekeraars wat van kunnen leren. Je kunt verder op de site lezen welke zorgverzekeraars wel en geen contract hebben met onze praktijk.

Hopelijk gaan de positieve ontwikkelingen verder en doen we in 2025 alleen nog maar waar we goed in zijn. Tot dan blijft het knijpen en rekken. En mocht jij daar een slachtoffer van zijn geweest, bel dan gerust je zorgverzekeraar op.

Heb je vragen over dit artikel? Neem contact op met onze fysiotherapie praktijk in Arnhem.

Related Posts

Leave a Reply

Fysiotherapie Vitaal