06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem
06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem

Medical Taping bij hooikoorts?

medical taping hooikoorts arnhem

CureTape bevat geen medicijnen en toch blijkt dat 84% flinke verlichting heeft door Medical Taping bij hooikoortsklachten. Dit blijkt vooral door de kalmerende werking die CureTape heeft op het allergisch reactiemechanisme en het bindweefsel. De resultaten van de Medical Taping toepassing van CureTape bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort over-reactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Dat zorgt voor een reeks van klachten, zoals een loopneus, niezen, verstopte neus, branderige- of traanogen. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen.

Hoe werkt een allergische reactie in het lichaam?

Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen van struiken, grassen en bomen. Bij hooikoorts patiënten reageert het afweersysteem meteen zodra stuifmeel in het lichaam komt. Vervolgens komt er door een chemisch proces Histamine vrij, wat zorgt voor de allergische reacties die kenmerkend zijn bij hooikoorts. De Histamine zorgt er ook voor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken, waardoor het moeilijker wordt om te ademen.

Hoe kan Medical Taping bij hooikoorts werken?

Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling, invloed kan worden uitgeoefend op de receptoren (ontvangers) die boodschappen doorgeven aan het ruggenmerg. Dit gebeurd op de bijbehorende weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De Kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert
huidsensoren, die op hun beurt het zenuwstelsel in het lichaam prikkelen.

Hoe vaak tapen?

Uit beide evaluaties is gebleken dat na een eerste keer tapen al direct een positief effect merkbaar is. Door een tweede tape na één week nogmaals toe te passen is gebleken dat de klachten nog verder afnemen. Afhankelijk van het resultaat na twee behandelingen kan besloten worden eventueel een derde keer te tapen om een nog beter effect te bereiken. De daling bij een
derde tape is echter minder. Geadviseerd wordt de tape minimaal 5 dagen te laten zitten en na een week de volgende tape aan te brengen.

Resultaten Medical Taping bij hooikoorts pilot studie (analyse evaluatieformulieren 2016)

84% Van de hooikoorts patiënten geeft aan dat de klachten afnemen na het toepassen van de hooikoortstape als onderdeel van het Medical Taping Concept. Dit blijkt uit gegevens na het verzamelen van de evaluatieformulieren onder de gebruikers. Deze resultaten van de pilot
vragen echter om een uitgebreide studie. Om specifieker inzicht te krijgen in de heilzame werking van Medical Taping bij hooikoorts, werkten 139 hooikoorts patiënten afgelopen jaar mee aan een testcase. Deze analyse werd uitgevoerd door een aantal fysiotherapeuten en gecoördineerd door Harry Pijnappel. In deze eerste pilot werd CureTape in twee halve cirkels op de rug, in de long-zone, van de deelnemers aangebracht in de vorm van letters C, die met de rug tegen elkaar liggen. Verder werd bij een aantal van de deelnemers tevens de voorzijde van het lichaam (de grote borstspier) getapet met twee korte stukken CureTape, die vanaf de schouders over de borstspieren werden aangebracht. De deelnemers werd gevraagd de tape vijf dagen te laten zitten. Een groep van 85 personen heeft n tapebehandeling gehad, 26 personen hebben twee keer een hooikoortstape laten aanbrengen en een groep van 22 personen zijn 3 keer getapet.

medical-taping-hooikoorts-arnhem

Conclusies

Belangrijkste uitkomsten van deze pilot

  • 84% van de deelnemers had een vermindering van klachten na een, twee en/of drie tapesessies. Bij sommige symptomen was de klachtenvermindering spectaculair.
  • Bij acht van de negen symptomen gaven deelnemers aan dat de klachten al na een behandeling beduidend afgenomen waren
  • Na de tweede tapesessie werd tevens een significant verschil van alle symptomen waargenomen. Ook na de derde tapesessie namen de klachten nog verder af, echter beduidend minder
  • De combi-tape (rug en borst) gaf het beste resultaat

Let wel: deze testcase legt geen enkele wetenschappelijke claim, hiervoor was het aantal deelnemers, 139 personen en 147 personen te klein. Tevens namen er cliënten aan de testcase deel, die al medicijnen gebruikten tegen hooikoorts. Er is evenmin een meting gedaan naar placebo-effecten, waarbij het effect van de placebo(tape) kon worden afgetrokken van het
effect van CureTape. De resultaten van deze testcase zijn wel dermate hoopgevend dat wij hopen dat er in de toekomst een officieel onderzoek kan worden gedaan.

Voor meer informatie kun je de volgende bron raadplegen: https://www.fysiotape.nl/medical- taping/hooikoorts/

Vragen over medical taping mbt hooikoorts? Neem contact op met onze fysio praktijk in Arnhem.

Fysiotherapie Vitaal