06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem
06-10205862 Maandag - ZaterdagEusebiusplein 61 | 6811 HG | Arnhem

Slaap-ID meting

Een tijd geleden hebben wij een blog gepubliceerd over slaaphygiëne. Vincent en Fenna hadden al een cursus gevolgd van SlaapFysio en afgelopen week is er deelgenomen aan een vervolgcursus gericht op het onderwerp ‘slapen’. Het onderwerp slaap trekt steeds meer onze interesse. Mede omdat slaapproblemen en/of lichamelijke klachten door gemis aan een goede nachtrust zo vaak de revue passeren.

Nu hebben wij als Fysiotherapie Vitaal sinds kort een samenwerking opgezet met slaap-fysiotherapeut Hidde Hulshof en TopSlapen Arnhem. Vanuit deze samenwerking hebben wij ook een Slaap-ID meter in huis gekregen. Dit is een elastische band die je ’s nachts om je borst draagt, met daarin een sensor. Na drie nachten heeft de Slaap-ID sensor alle informatie opgeslagen over jouw slaaphouding, slaapbeweging, slaapklimaat en slaapritme. In combinatie met onze opgedane kennis over slapen, onze kijk als fysiotherapeuten op lichamelijke klachten en de gegevens vanuit deze Slaap-ID meter kunnen wij samen met jou kijken hoe we je kunnen adviseren t.b.v. dit onderwerp.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Tijdens het eerste contact zal er een helder beeld worden geschetst van jouw slaappatroon. We zullen het samen hebben over o.a. slaapkwaliteit, slaaphygiëne, (mogelijk) lichamelijke klachten en vermoeidheid. We zullen uitleg en instructies geven over de Slaap-ID meter en deze meegeven in bruikleen. Thuis zul je drie nachten met deze meter gaan slapen, waarna de resultaten door ons worden geanalyseerd.

Een volgende afspraak zullen deze resultaten worden besproken, dit kan wanneer gewenst ook via de mail teruggekoppeld worden. Vanuit hier zullen aspecten worden besproken die opvallend zijn in de waargenomen Slaap-ID gegevens. Hieruit zou bijvoorbeeld een advies kunnen volgen over het aanpassen van je slaaphouding. Soms kan als aanvulling hierop, in samenwerking met TopSlapen, overlegd worden om op proef eens een ander kussen of een slaapmaatje uit te proberen. Door inzet van deze middelen kan gezorgd worden dat de rug of nek meer ontlast wordt tijdens de nacht. Andere onderdelen die mogelijk aan bod kunnen komen zijn het evalueren en adviseren in slaapgewoontes, dagstructuur, het geven van ontspanningsoefeningen, of andere manieren om de nachtrust te verbeteren. Wanneer blijkt dat een vervolgbehandeling nodig is zal er gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld.

Related Posts

Leave a Reply

Fysiotherapie Vitaal